Doporučujeme začít v dostatečném předstihu. U menších firem (do 100, 200 m2) stačí cca 4-6 měsíců. Pokud ale máte nyní například 600 m2, rozhodně nic nezkazíte, pokud si prvotní průzkum provedete minimálně rok před koncem stávající nájemní smlouvy. Vždy doporučujeme mít k dispozici několik variant pro případ, že se na preferované variantě nepodaří domluvit. Jedna z možností může být samozřejmě i prodloužení stávajícího nájmu, ideálně za vylepšených podmínek.
Samozřejmě, že každého uživatele zajímá i, a především, cena. Ale pozor, uváděné jednotkové nájemné (např. cena za m2 a měsíc) je JEN indikativní údaj. Snažíme se nájemce v procesu výběru svého budoucího sídla vést k tomu, aby posuzovali jednotlivé varianty na bázi celkových nákladů za celé nájemní období. Zde posuzujeme i efektivitu prostoru, zda nájemce participuje na společných částech domu, provozní náklady za služby a energie, jednorázové náklady na dokončení vybavení předmětu nájmu a případné odstranění vybavení po skončení nájmu, atd.
Pozorujeme jednoznačný trend stěhování firem do moderních projektů - jednak z reprezentativních důvodů a zároveň za účelem zajištění lepšího pracovního komfortu pro zaměstnance. Ve prospěch starších budov, např. řadových činžovních domů upravených pro kancelářské využití, mluví hlavně nižší cena. I to však nemusí být jednoznačný argument kvůli nižší flexibilitě vnitřního prostoru a horším možnostem dělení na menší kanceláře. Moderní kancelářské projekty jsou zpravidla skeletové konstrukce, které umožňují variabilní možnosti dělení prostoru podle potřeby konkrétního nájemce, maximální osvětlení prostřednictvím velkoformátových oken a samozřejmě disponují nezbytnými technologiemi, se kterými se počítá již při stavbě, takže nájemce obdrží hotové prostory vybavené klimatizací, vzduchotechnikou, podlahovými krabicemi se zásuvkami u každého počítače, požárním zabezpečením, kamerovým bezpečnostním systémem, vstupem na čipové karty, případně dnes již častými tzv. smart funkcemi, kdy je stínění oken, větrání a klimatizace řízeno automaticky počítačem v závislosti na počasí, teplotě, větru atd. v zájmu zajištění co nejefektivnějšího provozu budovy.
Nebudete. Rádi vám sestavíme přehled dostupných kancelářských prostor, dodáme detailnější podklady včetně fotografií a plánků, zajistíme prohlídky a vypracování nabídek na míru a pomůžeme vám s jejich porovnáním. To vše bez nároku na odměnu z vaší strany – tu obdržíme od vlastníka budovy pouze v případě, že dojde k podpisu nájemní smlouvy.
Obecně platí, že prostorově nejefektivnější uspořádání pracovních stanic je v podobě tzv. open space, kdy celý team sedí společně v jednom velkém prostoru. Z důvodu vyššího soukromí pro některá oddělení nebo vedoucí pracovníky je vhodné takový prostor doplnit samostatnými kancelářemi a zasedacími místnostmi, případně relaxačními zónami s možností vyřízení soukromých telefonátů. Pro základní orientaci při odhadu celkové plochy kanceláře lze kalkulovat se zhruba 10 m2 na jedno pracovní místo. Vždy samozřejmě záleží na dalších faktorech, jako je velikost chodeb, recepce, kuchyňky, toalet (mohou být vlastní nebo sdílené se sousedními nájemci na patře), počet a velikost zasedacích místností a samozřejmě i flexibilita samotných prostor, jejich hloubka, členitost, osvětlení atd.

Na další otázky rádi odpovíme

*
*